Yhdistys ja jäsenyys


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi tai opiskelijajäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa edistää yhdistyksen toimintaa ja jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.
Myös kannatusjäseneksi on mahdollista liittyä.

Vapaan säestyksen opettajat - nimisen yhdistyksen tarkoituksena on

 1. kehittää ja edistää vapaan säestyksen opetusta ja tutkimusta
 2. kehittää jäsentensä pedagogista ammattitaitoa
 3. valvoa jäsentensä ammatillisia etuja
 4. toimia jäseniään yhdistävänä elimenä


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. järjestää kokouksia, kursseja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia
 2. tekee esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja
 3. huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenistölle, musiikkialan koulutusta antaville oppilaitoksille
  ja muille yhteisöille sekä julkisille tiedotusvälineille
 4. voi julkaista vapaata säestystä ja yhdistystoimintaa käsittelevää materiaalia
 5. ylläpitää kotimaisia ja kansainvälisiä yhteyksiä